AlumniEuropae magazín

Svet firemných budov

Kategórie

Dvere a vstupy

Bezpečnosť a značenie

Izolácie a konštrukcie budov

Management firiem

Ďalšie prvky firemných budov

Najnovší článok

  • Externý manažér, ktorý vie pracovať

    Hovorí vám niečo pojem management? Ak nie, tak dovoľte, aby som ho predstavil. Ide o proces systematického plánovania, organizovanie a rozhodovanie, vedenie ľudí a kontroly za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa spoločnosti. Top manažéri sú ľudia, ktorí sú svojím spôsobom vizionári, plánovači a riešitelia problémov svojho tímu. Jeho cieľom je neustály pokrok vpred a sústredí sa na vytvorenie súdržnosti tímu, pretože v tom je úspech. Ak týmto manažérom nedisponujeme, môžeme si ho požičať. Tomuto druhu manažmentu sa hovorí interim.

     

AlumniEuropae magazín
Svet firemných budov